Over Mindlogyx

De mens is een van de meest sociale soorten op aarde en is altijd afhankelijk van andere mensen. We zoeken daarom continue naar verbinding met anderen. Maar waarom werk ik makkelijker samen met de ene collega dan de ander? En waarom lukken sommige relaties beter dan andere? MindLogyx heeft een wetenschappelijk gedachtengoed en test ontwikkeld die inzicht bieden in de werking van het brein, waarmee gedrag van mensen kan worden voorspeld.

De mens heeft, net als andere diersoorten, als primaire doel om zijn/haar genen door te geven aan de volgende generatie. Om hierin succesvol te zijn, hebben zich in het menselijk brein gedurende miljoenen jaren drie sociale strategieën geëvolueerd, welke worden gedreven door drie fundamentele motivaties: empathie, samenwerking en status (hiërarchie). Ieder mens bezit alle drie sociale strategieën, maar het brein geeft voorrang aan één ervan. Deze prioritering wordt bepaald door de interactie tussen erfelijke eigenschappen en de sociaal-culturele invloeden vanaf de conceptie tot ongeveer vier jaar na de geboorte.

Met de unieke TIMES™-test van Mindlogyx is in een paar minuten vast te stellen hoe iemands brein gemotiveerd is. Kennis van deze fundamentele motivatie en de daarbij passende sociale strategie kan ondersteuning bieden bij allerlei problematiek waar individuele besluitvorming een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een opleiding, het plaatsen van de juiste persoon op een functie in een organisatie, het segmenteren van doelgroepen, het vinden van de juiste, en het inschatten van persoonlijke relaties en nog vele andere zaken. Zo biedt MindLogyx inzicht in iemands positie in onze supersociale samenleving en algemene interesses, emoties, carrièremogelijkheden, ambities en levensstijl.

EMPATHIE

Als fundamentele motivatie is empathie ontstaan met de ontwikkeling van de placentalia ca. 65 miljoen jaar geleden. Placentalia zijn (zoog)dieren die levende kinderen ter wereld brengen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vogels die eieren leggen. De eerste zoogdieren ontstonden al zo’n 210 miljoen jaar geleden maar konden zich niet ontwikkelen door de dinosaurussen. Pas nadat de dino’s 65 miljoen jaar geleden, samen met ca. 75% van alle andere soorten, waren uitgeroeid  konden de placentalia als enige overgebleven zoogdier zich manifesteren. De zwangerschap van placentalia bevordert een intense, emotionele band tussen moeder en kind. Empathie behoort dan ook tot de meest oorspronkelijke, fundamentele motivaties van de (meeste) zoogdieren.

Uit empathie ontwikkelde zich het inzicht en het inlevingsvermogen om de gevoelens en bedoelingen van anderen te begrijpen en hun gedrag te voorspellen.

SAMENWERKING

De voorouders van de mens evolueren in de wouden aan de oostkust van Afrika in de zogenoemde Rift Valley rond Lake Turkana en de Omo rivier. Door een grote klimaatwisseling ca. 5 miljoen jaar geleden, neemt de omvang van het oerwoud af. Daardoor neemt de concurrentiedruk op voedsel toe en verhuizen de voorouders van de mens van het oerwoud naar de savanne. Groepsvorming betekende een betere bescherming tegen de vele roofdieren en -vogels. Groepsvorming vereist intense samenwerking met niet-verwanten en daarmee een grote mate van sociale vaardigheden in het structureren van samenwerking en coalities.

Samenwerking berust op wederzijds begrip, waardering en altruïsme waarbij het individu dat tijd, moeite en energie investeert ervan uitgaat dat hij deze ‘investering’ op enig moment in de (nabije) toekomst terugkrijgt.

STATUS

De groepen mensen breidden zich sinds 5 miljoen jaar terug, in omvang gestaag uit. Daardoor nam voor mannen de concurrentie toe door het gebrek aan beschikbare vrouwen. Conflicten en strijd onderling en tegen vrouwen namen snel toe terwijl mannen naar status of prestige streefden voor het verwerven van vrouwen. Naarmate de groepen groter werden ontstond er ook behoefte aan leiderschap. Gekozen leiders werden soms verkozen om hun fysieke kwaliteiten, soms voor hun altruïstisch gedrag of sociale vaardigheden. Deze geëvolueerde motivationele adaptatie ontstond rond de 600.000 jaar geleden. En waar leiders zijn, bestaan ook volgers die minder bereid zijn tot leiding of richting geven aan het leven van anderen.

OVER ONS

Jan Guus Waldorp is als evolutiepsycholoog met ervaring in marketing- en communicatiestrategie, als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG/RUG). Marie-Anne Simons (1961-2019) en Waldorp deden samen ruim 20 jaar onderzoek naar individuele verschillen en besluitvorming vanuit een evolutionair psychologisch perspectief.

Binnen het kader van dit onderzoek ontwikkelden zij een theoretisch-psychologisch model en een online onderzoeksmethode voor het meten van individuele, fundamentele motivatie en sociale strategie.

Bij de technische ontwikkeling van het online testprogramma, werden zij ondersteund door het Amsterdamse marktonderzoek bureau DataIM.