DE COOPERATIEVE-MEEGAANDE MAN

Empathie

Je kracht komt tot uitdrukking in je empathie voor je medemens. Je schept er een groot genoegen in je te verdiepen in het gevoelsleven van anderen (Baron-Cohen, 2005). Daardoor laat je je soms meevoeren waardoor je het lastig vindt afstand te bewaren. Maar je beschikt anderzijds over voldoende gezond inzicht om je in te houden als het nodig is. Toch is dat niet altijd zo – er is een lange periode dat je behoorlijk avontuurlijk was. Tussen je 18e en 25stejaar nam je meer risico’s dan later. Dat komt niet alleen omdat je cortex pas na je 25ste min of meer volgroeid is – je cortex is dan work in progress. De oorzaak is dat je soms je twijfels hebt over je zelfbeeld en je toekomstperspectief (Daly & Wilson, 2005).

Opleiding en werk

Je impulsiviteit speelt je parten bij het kiezen en volgen van een opleiding. Je hebt moeite te besluiten een langdurige opleiding te volgen want wie weet wat je pad nog kruist? Dan laat je je meevoeren op de emoties van het moment en kan je maar moeilijk kiezen voor het soort werk en de opleiding die daaraan voorafgaat. Hoewel je in wezen een evenwichtig mens bent, is het tegelijk moeilijk te beoordelen waar je grootste belangstelling naar uitgaat. Je probeert een positie te verwerven onder je peers, maar door je impulsieve gedrag ben je moeilijk te voorspellen (Ellis, 2012). De kans is dat je als empathisch, evenwichtige man bereid bent meer risico’s te nemen dan anderen. In deze periode is je brein bereid grotere risico’s te nemen omdat het een afweging maakt tussen de nodige investering in tijd, energie en moeite en mogelijke opbrengsten. Dat je brein daarbij een inschatting maakt in het voordeel van een positieve opbrengst is niet uitgesloten (Daly & Wilson, 2001; Ellis et al., 2012). Omdat je brein al zo’n 200.000 jaar geleden zijn huidige vorm bereikte, zijn de manier waarop we tegenwoordig leren en werken onvergelijkbaar (Cosmides & Tooby, 1992).

Relaties

Behulpzaam en naïef zijn de kernwoorden waarmee je je relatievorming kan omschrijven. Dat betekent dat je snel bereid bent in te gaan op de voorstellen van iemand die je denkt te kunnen vertrouwen. En gelijk heb je, want het overgrote deel van de mensen is betrouwbaar. Dit is te verklaren door de evolutionaire ontwikkeling van de unieke vorm van samenwerking en de daarmee samenhangende moraliteit van onze soort (Tomasello & Vaish, 2013). Tegelijk heb je er moeite mee je voor langere tijd te verbinden aan iemand. Niet alleen omdat je daardoor mogelijk kansen mist, maar ook omdat je liever niet al te veel verantwoordelijkheden op je nek neemt.

Prestige

Je optreden laat bij een aantal mensen een onduidelijk beeld van je achter. Ze vinden je over het algemeen aardig maar kunnen je niet goed plaatsen en dat wekt verwarring. Toch win je aan prestige, een specifiek menselijk fenomeen dat alom waardering opwekt (Plourde, 2010; Zahavi, 2008).  Je bedoelt het goed en het ligt zeker niet in je bedoeling mensen te bedotten, uit te buiten of de baas te spelen. Je bent, omdat je het goed bedoeld, alleen niet zo druk bezig met je reputatie. Het ontgaat je dan ook dat mensen soms een heel ander beeld van je hebben dan je verwacht.

Uiterlijk

Je bent niet buitengewoon geïnteresseerd in je uiterlijk. Je volgt de mode niet, trekt liever dingen aan die lekker zitten en vermijdt buitenissige kleding, ook omdat je daar niet druk mee bezig bent (Van der Laan & Velthuis, 2013). In het algemeen heb je een eigen, maar onopvallende, stijl en hoewel je niet probeert op te vallen, zul je niettemin door je interesses door anderen gezien worden als iemand met een zeker prestige (Zahavi, 2008).

© 2009/2020, Simons & Waldorp